Протиепідемічні заходи при COVID-19

Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради Львівської області повідомляє, що офіційна інформація про COVID-19 та вакцинацію від нього розміщена на сайті Міністерства охорони здоров’я України: https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov  та https://covid19.gov.ua . Однак статистична інформація на сайтах Міністерства охорони здоров’я України не обновлюється з 24 лютого 2022 року, при тому, що під час воєнного стану збережені всі протиепідемічні заходи пов’язані з протидією поширенню корона вірусу  COVID-19 на території України.

Зокрема щодо дій учасників освітнього процесу з питань обмеження поширення вірусу COVID-19 та його штамів інформація розміщена на сайті Міністерства охорони здоров’я України у розділі «Освіта та батьківство» (https://covid19.gov.ua/osvita-ta-batkivstvo ).

Головним санітарним лікарем України видано Постанову № 8 від 25.08.2021 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0008488-21#Text ), яка чинна у 2022 році, та якою затверджено протиепідемічні заходи для закладів дошкільної освіти. А постановою № 10 від 06.09.2021 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0010488-21#Text ), яка чинна у 2022 році, та якою затверджено протиепідемічні заходи для закладів освіти, у тому числі загальної середньої та позашкільної освіти.

Керівникам закладів освіти рекомендовано:

керівникам закладу освіти забезпечити:

 • проведення роз’яснювальної роботи з персоналом та здобувачами освіти  щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення  симптомів коронавірусної хвороби (СОVID-19) серед учасників  освітнього процесу;
 • інформування учасників освітнього процесу з питань вакцинації,  профілактики захворювань та протидії  поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19);
 • розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаною  з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (СОVID-19) серед здобувачів освіти та працівників закладу освіти;
 • недопущення до роботи персоналу з ознаками гострих респіраторних захворювань,  невакцинованих контактних з хворими впродовж 5 днів;
 • проведення інструктажу для працівників щодо запобігання поширенню  коронавірусної інфекції (СОVID-19), дотримання правил респіраторної  гігієни та протиепідемічних заходів.
 • забезпечення працівників закладу засобами індивідуального  захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи. Засоби  індивідуального захисту мають бути із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на  1 робочу зміну – безпосередньо на робочому місці працівника
 • недопущення до офлайн навчання здобувачів освіти з ознаками гострих  респіраторних захворювань та невакцинованих контактних з хворими  впродовж 5 днів.
 • необхідні умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни  (рукомийник, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для  рук), антисептичні засоби для рук тощо;
 • проведення навчання працівників щодо одягання, використання, зняття  засобів індивідуального захисту, їх утилізації;
 • обмеження проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих  приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення  функціонування закладів освіти-проведення педагогічних рад, засідань  ректоратів, конкурсних комісій, конференцій трудового колективу  тощо);
 • забезпечення медичних пунктів безконтактними термометрами,  дезінфекційними, в тому числі антисептичними засобами для обробки  рук;
 • розміщення інформації (плакатів, банерів) про необхідність дотримання  респіраторної гігієни та етикету кашлю;
 • організацію централізованого збору використаних засобів  індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери з  кришками та поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією  згідно укладеними угодами на вивіз твердих побутових відходів.  Кількість та об’єм в контейнерів/урн визначається з розрахунку на  кількість відвідувачів закладу освіти; контейнери рекомендовано  встановлювати біля входу в заклади освіти, коридорах та санвузлах;  поліетиленові пакети контейнерів, у яких зібрано використані засоби  індивідуального захисту, необхідно замінювати після заповнення або за  графіком, щільно зав’язувати та наносити маркування («засоби  індивідуального захисту»); щоденно слід здійснювати дезінфекцію  контейнерів, картонні контейнери одноразового використання  підлягають утилізації. 

Персонал закладів освіти  допускається до роботи при умовах:

 • використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів  або захисних масок;
 • при появі підвищеної температури тіла понад 37,2С або ознак гострого  респіраторного захворювання вдома, співробітник повідомляє свого  безпосереднього керівника та не виходить на роботу, одночасно звертаючись  за медичною допомогою;
 • після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед  одяганням чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен  ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом;
 • працівники закладу використовують засоби індивідуального захисту в  процесі спілкування поміж собою.

Вимоги щодо організації освітнього процесу

 1. Керівник закладу освіти розробляє та затверджує графік, за яким  відбувається допуск здобувачів освіти до закладу, та маршрути руху  здобувачів освіти (залучаються всі можливі входи в приміщення закладу).
 2. Графік допуску повинен бути сформований таким чином, щоб  запобігати утворенню скупчення учасників освітнього процесу;
 3. Вхід та перебування в закладі освіти інших учасників освітнього  процесу, зокрема батьків здобувачі освіти дозволяється з метою прав захисту  здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу, реалізація ними  прав, передбаченого законодавством, за умови використання засобів  індивідуального захисту проведення термометрії та попереднього узгодження  відповідних дій з керівником закладу;
 4. В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби в здобувача  освіти, він одягає засіб індивідуального захисту та здійснюється його ізоляція  в спеціально відведене приміщення закладу, інформуються батьки та  приймається узгоджене рішення щодо направлення до ЗОЗ;
 5. Після вилучення особи з симптомами інфекційної хвороби в  приміщені, де перебувала така особа, проводять провітрювання поза графіком  та дезінфекція контактних поверхонь;
 6. Вхід до приміщень закладу, усіх учасників освітнього процесу,  зокрема батьків здобувачів освіти, можливий за умови використання засобів  індивідуального захисту;
 7. Засоби індивідуального захисту можуть не використовуватись під час  проведення занять у навчальних приміщеннях, під час пересування  приміщеннями закладу освіти використання захисних масок є обов’язковим  (для учнів 1-4 класів дозволяється без використання засобів індивідуального  захисту);
 8. На всіх входах до закладу організовуються місця для обробки рук  антисептичними засобами. Місця для обробки рук позначаються яскравим  вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук (банер , наклейка);
 9. У розкладі занять необхідно передбачити можливість визначення різного часу початку та закінчення занять (перерв) для різних класів та груп;
 10. Забезпечити раціональне використання запасних виходів із закладу  освіти, використання розмітки на підлозі, виокремлення зон переміщення для  різних вікових категорій здобувачів освіти;
 11. Заповненість лекційних залів під час проведення занять, що  передбачають поєднання кількох класів (груп), не повинна перевищувати 50%  при забезпеченні максимальної дистанції між здобувачами освіти.
 12. Після проведення занять у кінці робочого дня необхідно провести  очищення і дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць  для сидіння, перил);
 13. Після кожного навчального заняття проводити провітрювання не  менше 10 хвилин.

Санітарно-дезінфекційний режим у закладі освіти у період карантину  організовується відповідно до Санітарного регламенту для закладів загальної  середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я  України від 25 вересня 2020 року № 2205, зареєстрованого в Міністерстві  юстиції України 10 листопада 2020 року за № 11 1 1/35394. Розрахунок  необхідної кількості дезінфекційного засобу здійснюється відповідно до  інструкції щодо використання засобу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *