Діяльність центру професійного розвитку педагогічних працівників спрямована на реалізацію завдань:
1) надання консультативної підтримки педагогічним працівниками з питань планування та визначення траєкторії їхнього професійного розвитку,проведення супервізії, розроблення внутрішніх документів закладу освіти, освітніх програм, навчальних програм з навчальних предметів (інтегрованих курсів), а також особливостей організації освітнього процесу у закладах освіти за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;
2) професійна підтримка педагогічних працівників з питань впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій;
3) сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, зокрема шляхом:
координації діяльності професійних спільнот педагогічних працівників (методичних об’єднань, творчих груп тощо);
узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників; формування баз даних програм підвищення кваліфікації, інших джерел інформації (вебресурсів), необхідних для професійного розвитку педагогічних працівників, та їх оприлюднення на власному вебсайті;
4) надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;
5) організація освітньої діяльності з метою забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсних та міжшкільних ресурсних центрів за умови дотримання вимог Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників;
6) взаємодія та співпраця з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами та установами забезпечення якості освіти, закладами освіти, міжнародними та громадськими організаціями, засобами масової інформації з питань діяльності Центру.

Директор:
Марчук Галина Григорівна

ЄДРПОУ
22410000

КОНТАКТИ

Адреса:
вул. Шевченка,21

Телефон:
(0324)42-71-64

E-mail:
cprppdmr@gmail.com

МИ В МЕРЕЖІ