Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Задля забезпечення якісного освітнього процесу та всебічного розвитку дитини в структурі Дрогобицької міської територіальної громади функціонують:

  • 31 заклад загальної середньої освіти;
  • 19 закладів дошкільної освіти;
  • 6 закладів позашкільної освіти.