Наші завдання

 • Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища Дрогобицької міської територіальної громади.
 • Аналіз стану освіти в громаді, прогнозування розвитку загальної, середньої та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання програми розвитку освіти територіальної громади.
 • Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної, загальної середньої та позашкільної освіти.
 • Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм розташованими на території Дрогобицької міської територіальної громади.
 • Навчально-методичне керівництво навчальних закладів, що знаходяться в межах відповідної території і з комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм власності.
 • Проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, розташованих на території Дрогобицької міської територіальної громади; оприлюднення результатів атестації.
 • Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах.
 • Комплектування навчальних закладів керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників. їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
 • Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі закладів освіти Дрогобицької міської територіальної громади; оприлюднення результатів атестації.
 • Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти.
 • Здійснення міжнародного співробітництва.

Пріоритетні напрямки роботи відділу освіти:

 • виконання державних та міських освітянських програм;
 • створення рівних можливостей для здобуття повної загальної середньої освіти;
 • підвищення управлінської компетентності керівників навчальних закладів;
 • розвиток моделі державно-громадського управління галуззю; модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
 • оновлення змісту та форм організації навчально-виховного процесу;
 • забезпечення якісного управлінського, методичного, психологічного супроводу навчально-виховного процесу;
 • створення умов для професійної самореалізації педагогічних працівників.